Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

η ηθική της εικόνας


Εμείς
Η ηθική μας.

Μέτρο μας, η αρετή.

Αναζητούμε ομορφιά στην αρετή
ή μήπως το ωραίο πλάθεται με αυτήν;

Η ομορφιά της ηθικής ή η αρετή στο ωραίο;

Η ηθική έχει εικόνα, γεωμετρικές χαράξεις, ισορροπία σε ένταση.
Ψηφίδες με σχήματα και χρώματα, συσχετισμούς, αντιστοιχίες, δυνάμεις.